ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Completing tasks
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

離線時能否繼續使用 HTC BlinkFeed

是。HTC BlinkFeed 在手機未連上網際網路時會顯示快取的內容。

進入 HTC BlinkFeed 設定,並點選離線新聞閱讀,設定只要快取文字或完整文章以供離線閱讀。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN