ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Recording your voice
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

如何設定 HTC BlinkFeed 的自動重新整理排程?

您可以隨時手動從畫面頂端往下拖曳,重新整理 HTC BlinkFeed。如果要自動重新整理摘要,以下是 HTC BlinkFeed 自動重新整理內容的時間:
  • 如果手機使用 Wi-FiHTC BlinkFeed 會每隔一小時重新整理內容一次。

    在手機連線至 Wi-Fi 時插入電源,HTC BlinkFeed 會每隔 15 分鐘重新整理一次。

  • 如果設定 HTC BlinkFeed 使用行動數據或 Wi-Fi 連線自動重新整理,手機使用數據連線時將每隔兩個小時重新整理內容一次。
  • 來自日曆等應用程式的部分摘要一天只會更新一次。

剛新增的摘要在第一次更新內容時要花好幾分鐘的時間。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN