ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Listening to FM Radio
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Яких умов потрібно уникати під час розміщення або користування телефоном?

Тримайте телефон подалі від джерел тепла, наприклад, батарей опалення, обігрівачів, кухонних плит або інших виробів (включаючи підсилювачі), що випромінюють тепло. Також уникайте вологих місць під час користування телефоном.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN