ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Getting apps from Google Play
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Чому не відображаються події мого календаря?

Якщо ви не бачите події з облікових записів ел. пошти або соціальних мереж у програмі Календар, перевірте, чи увімкнено параметр Синхронізація календаря у налаштуваннях.
  1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть Облікові записи та синхронізація.
  2. Натисніть тип облікового запису. Якщо підтримується кілька облікових записів (наприклад, Exchange ActiveSync), натисніть обліковий запис, який потрібно синхронізувати.
  3. Виберіть Календар, а потім натисніть > Синхронізувати зараз.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN