ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Getting directions
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Під час гучного зв'язку вимикається екран. Як увімкнути його?

Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути екран. Щоб уникнути випадкового завершення виклику під час використання гучного зв'язку, перейдіть до розділу Налаштування > Доступність та переконайтесь, що прапорець Кнопка живлення завершує виклик знято.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN