ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for an address
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Як увімкнути параметри розробника?

Якщо ви хочете розробляти програми для вашого телефону, ви можете увімкнути параметри розробника у розділі Налаштування.
  1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть Довідка > Інформація про ПЗ.
  2. Натисніть Більше.
  3. Натисніть шість разів Номер збірки. Ви побачите повідомлення Тепер ви — розробник.

Під час повернення до екрану Налаштування ви побачите налаштування Параметри розробника.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN