GIAO TIẾP
Searching and filtering email messages
GIAO TIẾP

Чи потрібно встановлювати SIM-карту, щоб використати HTC Засіб перенесення?

Ні. HTC Засіб перенесення використовує Wi‍-Fi для перенесення даних зі старого телефону на новий телефон. На старому телефону ви можете використати або Wi‍-Fi, або з'єднання для передачі даних, щоб завантажити Засіб передавання HTC.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN