GIAO TIẾP
Setting contact search options
GIAO TIẾP

Neden hem Güç tasarrufu hem de Üstün güç tasarrufu modu gri renkte?

Bu, Ayarlar kısmında Geliştirici seçenekleri altında Yüksek performans modunu açtığınızda olur.

Yüksek performans modu, işlemci performansını en üstü düzeye çıkarmak için ek pil gücü gerektirir. Bu modda, ne Güç tasarrufu ne de Üstün güç tasarrufu modu özelliği kullanılabilir. Bu özellikleri kullanmak isterseniz Yüksek performans modunu kapatın.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN