Setting up a conference call

Akému typu prostredia sa treba pri umiestnení alebo používaní telefónu vyhnúť?

Telefón sa nesmie umiestňovať do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné články, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. Pri používaní telefónu sa tiež vyhýbajte vlhkým miestam.
0 Người thấy nội dung này hữu ích