Rearranging the Home screen

Môžem nechať fotoaparát v pohotovostnom režime, aby sa šetrila batéria? Ako?

Áno. Počas čakania na snímanie ďalšieho subjektu môžete stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ prepnúť do režimu spánku. Keď budete pripravení na ďalšie snímanie, stačí stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, telefón obíde zabezpečenú obrazovku a okamžite spustí aplikáciu Fotoaparát. Keď zatvoríte aplikáciu Fotoaparát, potom sa objaví výzva na odomknutie obrazovky.

0 Người thấy nội dung này hữu ích