Personalizing

Prečo sú režimy Šetrič energie a Režim extrémnej úspory energie sivé?

Je to tak vtedy, keď zapnete režim Vysoký výkon v položke Možnosti vývojára v časti Nastavenie.

Režim vysokého výkonu vyžaduje viac energie batérie na maximalizovanie výkonu procesora. V tomto režime nie sú funkcie Šetrič energie a Režim extrémnej úspory energie k dispozícii. Ak chcete použiť tieto funkcie, vypnite režim vysokého výkonu.

0 Người thấy nội dung này hữu ích