BẮT ĐẦU
Using Quick Settings
BẮT ĐẦU

Ako pridám prístupový bod do siete môjho mobilného operátora?

Väčšina telefónov HTC dokáže podľa vloženej karty SIM zistiť, ktorého mobilného operátora používate, a potom sa na pripojenie k mobilnej dátovej sieti operátora použije predvolený názov prístupového bodu (APN). Môžete pridať nový APN, keď ste v roamingu, prípadne ak máte ťažkosti s nadviazaním dátového pripojenia.
  1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
  2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu Mobilné dáta ich zapnite.
  3. Klepnutím na tlačidlo otvorte obrazovku Nastavenie mobilnej siete.
  4. Klepnite na položku Názvy prístupových bodov. Ak má telefón dve zásuvky na kartu SIM, vyberte najprv zásuvku a potom klepnite na položku Názvy prístupových bodov.
  5. Na obrazovke Názvy prístupových bodov klepnite na > Nový APN a zadajte nastavenia APN.
  6. Klepnite na > Uložiť a potom vyberte nový APN na obrazovke Názvy prístupových bodov.
Poznámka:

Niektorí mobilní operátori neumožňujú zmenu vopred určených APN ani pridávanie nových.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN