CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Restarting HTC Explorer
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Restarting HTC Explorer

If HTC Explorer is running slower than normal, an application is not performing properly, or HTC Explorer becomes unresponsive, try restarting HTC Explorer and see if that helps solve the problem.

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on.
  2. Unlock the display.
  3. Press and hold the POWER button, and then tap Restart.
  4. When asked to confirm, tap Restart.
    Note: If these steps don't work, you can remove and replace the battery, and then turn HTC Explorer on to restart it.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN