CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Encrypting data on HTC Explorer
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Encrypting data on HTC Explorer

You can encrypt data on HTC Explorer such as your online accounts, settings, and other information.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap SD & phone storage.
  3. Under Internal storage, tap Storage encryption.
  4. Set a password, and then tap OK. The encryption process starts.
If you want to stop encrypting new information on HTC Explorer, deselect the Storage encryption checkbox.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN