CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Entering text by tracing
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Entering text by tracing

Instead of tapping the keys on the onscreen keyboard, you can "‍trace"‍ to type words.
Important: Trace keyboard in Settings > Language & keyboard > Touch Input > Trace keyboard must be selected for you to use the Trace keyboard.
To trace, slide your finger on the onscreen keyboard to enter words. For example, if you want to type ​“‍the”, put your finger on the ​“‍t” key, and then trace the word (by sliding your finger) ​“‍the” on the onscreen keyboard.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN