CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Downloading the latest HTC Sync upgrade
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Downloading the latest HTC Sync upgrade

Visit the HTC support website (www.htc.com/support/) from time to time to check for the most recent HTC Sync upgrade so you can download and install it on your computer.

After installing the latest upgrade, set up HTC Sync again to recognize and sync with HTC Explorer.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN