CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Setting up HTC Sync to recognize HTC Explorer
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Setting up HTC Sync to recognize HTC Explorer

  1. Connect HTC Explorer to your computer using the USB cable that came in the box.
  2. When HTC Explorer prompts you to choose a type of USB connection, tap HTC Sync, and then tap Done. Wait for HTC Sync to recognize HTC Explorer.
  3. On the Device setup screen, enter a name for HTC Explorer.
  4. Click Save. The Device panel then opens.
Tip: To change the name of HTC Explorer later, click Overview > Device setup.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN