ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Dismissing or snoozing event reminders
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Dismissing or snoozing event reminders

If you have set at least one reminder for an event, the upcoming event icon will appear in the notifications area of the status bar to remind you of the upcoming event.
  1. Tap the status bar, then slide your finger down the screen to open the Notifications panel.
  2. Do one of the following:
    • Tap Clear to dismiss event reminders and all other notifications.
    • After sliding open the Notifications panel, tap the calendar event reminder. You’ll then see a list of all pending event reminders. Tap Snooze all to snooze all event reminders for five minutes, or tap Dismiss all to dismiss all event reminders.
    • Press to keep the reminders pending in the notifications area of the status bar.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN