ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Browsing music in the library
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Browsing music in the library

  1. Tap on the Music app’s Now playing screen or Now playing list to go to the library. In the library, your music is organized by categories such as Artists and Albums. Choose a category by tapping one of the tabs at the bottom of the screen.
  2. Tap a song in a category to play it. The Now playing list is updated with the song list from your selected category.
Note: You can add, remove, or rearrange the tabs in the library.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN