ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Adding effects
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Adding effects

Want to make your photos look more interesting? Easy. Use the available camera effects to make your photos look like they’ve been taken through special lenses and filters. You can also add certain effects to videos.
Choose an effect first before you start taking a photo or video.
  1. Tap .
  2. Scroll through the available effects and tap one that you like.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-camera-add_effects