CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
About online accounts
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

About online accounts

HTC Explorer can sync with your Facebook and email accounts.

The information you can get includes:

  • Gmail, Exchange ActiveSync®, and other POP3/IMAP email.
  • Google and Exchange ActiveSync contacts, as well as your friends’ contact information in Facebook.
  • Calendar events from your Google Account(s), from Exchange ActiveSync, and from your Facebook account.
  • Status updates and links shared by your friends and yourself on Facebook.
  • Facebook photo uploads.
Note: You can set up your Exchange ActiveSync and POP3/IMAP email accounts on HTC Explorer either in the Mail app or the Accounts & sync settings.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN