GIAO TIẾP
Calling a phone number in a Calendar event
GIAO TIẾP

Calling a phone number in a Calendar event

Tapping a phone number in a Calendar event lets you see the event details such as conference call ID number or meeting PIN code while on the Phone dialer screen.
  1. Open an event in Calendar.
  2. On the Event details screen, tap the phone number.
  3. Tap Call.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN