BẮT ĐẦU
Entering your PIN
BẮT ĐẦU

Entering your PIN

Most SIM cards come with a PIN (personal identification number) set by your mobile operator. If you’re asked for a PIN, enter it and then tap OK.
Note: If you enter the wrong PIN three times, your SIM card is blocked. No problem. Just contact your mobile operator and ask for the PUK (PIN Unblocking Key).
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN