BẮT ĐẦU
SIM card
BẮT ĐẦU

SIM card

The SIM card contains your phone number, service details, and memory for storing phonebook contacts and/or text messages.

Inserting the SIM card

  1. Take the back cover off.
  2. Remove the battery.
  3. With the SIM card’s gold contacts facing down and its cut-off corner facing out, insert the SIM card all the way into the SIM card slot.

Removing the SIM card

Important: Make sure to switch off HTC Explorer before removing your SIM card.
  1. Take the back cover off.
  2. Remove the battery.
  3. Press and hold the SIM card tab.
  4. Slide the SIM card out from the SIM card slot.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN