ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About the Gallery app
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Не можете використовувати жести кількома пальцями в своїх програмах?

Це тому що Жести мультимедіа увімкнено за умовчанням. Це робить жести трьома пальцями доступними виключно для відправки контенту або використання з програмами HTC. Ви не зможете використовувати жести кількома пальцями (жести з використанням трьох або більше пальців) з іншою метою.
Для використання жестів кількома пальцями в іграх та музичних програмах зніміть прапорець Жести мультимедіа у пункті Налаштування > Екран і жести.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
325
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-z
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN