BẮT ĐẦU
Notifications panel
BẮT ĐẦU

Czy podczas tworzenia niestandardowych filtrów obiektywu kolejność filtrów ma znaczenie?

Tak. Kolejność filtrów może zmienić ogólny wygląd końcowy zdjęcia.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
325
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-z
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-notifications-notifications_panel