Your phone

Dlaczego pozycje Oszczędzanie energii i Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii są wyszarzone?

Jest to spowodowane włączeniem trybu Wysoka wydajność w pozycji Opcje programistyczne w menu Ustawienia.

Tryb Wysoka wydajność wymaga większego zużycia energii baterii w celu zmaksymalizowania wydajności procesora. W trybie tym funkcje Oszczędzanie energii i Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii nie są dostępne. Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, wyłącz tryb Wysoka wydajność.

0 Người thấy nội dung này hữu ích