CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Backing up settings to Google
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Backing up settings to Google

You can choose to automatically back up some settings such as Wi-Fi and bookmarks to Google servers using your Google Account so you can restore them when needed.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Privacy and select the Back up my settings option.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN