ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Showing or hiding calendars
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Varför visas inte mina kalenderhändelser?

Om du inte kan hitta händelser från dina e-postkonton eller sociala nätverk i Kalender, kontrollera om synkroniseringen av kalendern är på i Inställningar.
  1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill synkronisera.
  3. Välj Kalender och tryck på > Synkronisera nu.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN