GIAO TIẾP
Working with Exchange ActiveSync email
GIAO TIẾP

Har min HTC-telefon någon speciell kameraknapp?

Nej, inte om du kan konfigurera VOLYM-knapparna så att de blir kamerans slutarknapp eller zoomkontroll.

För mer information, se bruksanvisningens avsnitt Kamera och guider.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN