Working with Exchange ActiveSync email

Har min HTC-telefon någon speciell kameraknapp?

Nej, inte om du kan konfigurera VOLYM-knapparna så att de blir kamerans slutarknapp eller zoomkontroll.

För mer information, se bruksanvisningens avsnitt Kamera och guider.

0 Người thấy nội dung này hữu ích