ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About Friend Stream
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Skärmen roterar inte?

Om inte skärmen roterar när du vänder den åt sidan, kontrollera först att alternativet Rotera skärmen automatiskt har valts i Inställningar > Skärm och gester. Om Rotera skärmen automatiskt redan har valts, prova att kalibrera om skärmen om skärmorienteringen inte stämmer med hur du håller din telefon.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Språk och gester.
  2. Tryck på G-Sensor-kalibrering.
  3. Placera telefonen på en plan och jämn yta och tryck sedan på Kalibrera.
  4. Efter omkalibreringen trycker du på OK.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-friend_stream