Setting up your profile

Kan jag ändra färgtemat på HTC BlinkFeed och appar?

I Inställningar kan du välja ett förinställt tema som har en annan uppsättning färger. Du kan inte välja dina egna färger.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Anpassa.
  2. Tryck på Tema.
  3. Tryck på miniatyren som har de färger du vill ha, och tryck sedan på Verkställ.
  4. Tryck på Nej för att behålla startsidans nuvarande bakgrund, eller tryck på Ja för att använda det valda temats bakgrund.
0 Người thấy nội dung này hữu ích