Adding your social networks, email accounts, and more

Telefonen svarar inte på Motion Launch gester?

I Inställningar > Skärm och gester, tryck på Motion Launch gester och se till att funktionen är på.

Om Motion Launch redan är på men telefonen inte svarar på dina gester, se möjliga orsaker nedan.

  • Det fanns ingen röreslegest före fingergesten. Du måste lyfta upp telefonen först, innan du gör fingergesten.
  • Svepningen var för kort. Svep över en längre yta över skärmen.
  • När du svepte upp för att låsa upp skärmen, så svepte du inte från nedre halvan av skärmen.
  • När du svepte ner för att använda funktionen Snabbsamtal för röstuppringninga, så svepte du inte från övre halvan av skärmen.
  • Om du inte har något nano SIM-kort isatt, så fungerar inte Snabbsamtal.
  • Röstuppringning fungerar inte om du inte håller telefonen tillräckligt nära. Håll telefonen närmare munnen och prova att säga röstkommandot igen.
  • Om Kamera inte startades, kan det bero på att du inte tryckt på VOLYM-knappen efter att du lyft telefonen i liggande läge.
  • Du kan ha täckt över närhetssensorn när du höll i telefonen. Kontrollera bruksanvisningen, för att se var sensorn sitter på telefonen.
  • Svepningen får inte ta för lång tid. Släpp fingret när telefonen vibrerar.

Du kan också prova att kalibrera om G-Sensorn. Gå till Inställningar och tryck på Skärm och gester > G-Sensor-kalibrering.

0 Người thấy nội dung này hữu ích