Editing your photos and videos

Prečo sa nič nedeje, keď stlačím na diaľkovom ovládaní tlačidlá hlasitosti?

Keď vaše nastavenie obsahuje TV, set top box a domáce kino, aplikácia TV predpokladá, že zvuk je vedený prostredníctvom inštalácia domáceho kina a nie prostredníctvom TV alebo set top boxu.

Ak napriek tomu používate na ovládanie hlasitosti TV alebo set top box, je potrebné prekonfigurovať tlačidlá hlasitosti tak, aby ovládali správne zariadenie v nastavení miestnosti.

  1. Otvorte aplikáciu TV a potom klepnite na .
  2. Klepnite na > Nastavenie tlačidla.
  3. Vyberte tlačidlá hlasitosti a potom podľa pokynov na obrazovke prekonfigurujte ovládanie hlasitosti.
0 Người thấy nội dung này hữu ích