Watching a video

na mojom súčasnom diaľkovom ovládaní sú nejaké tlačidlá, ktoré nie sú na diaľkovom ovládaní aplikácie TV. Môžem ich pridať?

Áno. Tlačidlá môžete pridať a nakonfigurovať ručne. Pri konfigurácii tlačidiel je potrebné nasmerovať infračervený port na telefóne na infračervený port na súčasnom diaľkovom ovládaní.
  1. Otvorte aplikáciu TV a potom klepnite na .
  2. Prejdite na kartu Viac.
  3. Klepnite na .
  4. Zadajte názov tlačidla a potom nakonfigurujte tlačidlo podľa pokynov na obrazovke.
0 Người thấy nội dung này hữu ích