Sending a text message (SMS)

Cez Bluetooth bolo do môjho počítača odoslaných niekoľko súborov. Kde sú?

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia. Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení.

Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

  • V systéme Windows XP to môže byť: C:\Documents and Settings\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
  • V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
  • V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange
  • V systéme Windows 8 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky​“‍.

0 Người thấy nội dung này hữu ích