Making an emergency call

Môže sa telefón automaticky prepínať na mobilnú sieť, keď nie je k dispozícii sieť Wi‍-Fi, prípadne je slabý signál?

Áno. Telefón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky prepínal na mobilnú sieť, keď nie je k dispozícii sieť Wi‍-Fi, prípadne je slabý signál.
  1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
  2. Ak je pripojenie Wi‍-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu Wi‍-Fi ho zapnite.
  3. Klepnite na .
  4. Klepnite na položku > Spresniť.
  5. Vyberte možnosť Automaticky prepnúť na mobilnú sieť.
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.
0 Người thấy nội dung này hữu ích