BẮT ĐẦU
Changing your wallpaper
BẮT ĐẦU

Какой среды следует избегать при размещении или использовании телефона?

Держите свой телефон вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители), которые вырабатывают тепло. Избегайте также влажных мест при использовании телефона.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN