ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Taking a photo
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Почему отображаются сообщения о телешоу, не имеющие к нему отношения?

Сообщения на вкладке "‍Разговор фанатов"‍ собираются из хэштегов Twitter. Но некоторые пользователи могут использовать хэштеги в сообщениях, которые не связаны с телешоу. Для получения более соответствующего контента нажмите на панель хэштегов, чтобы вручную удалить или добавить хэштеги о телешоу.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-camera-take_photo