BẮT ĐẦU
Updating the HTC Desire V software
BẮT ĐẦU

При создании индивидуального светофильтра имеет ли значение последовательность фильтров?

Да. Последовательность фильтров может изменить полученное в результате изображение.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN