BẮT ĐẦU
Notifications
BẮT ĐẦU

Можно ли сделать больше 20 кадров во время серийной съемки?

Да. Просто проверьте, что флажок Не более 20 кадров не установлен.
Для этого сначала перейдите в режим Камера. Нажмите > > Серийная съемка. Снимите флажок Не более 20 кадров.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN