BẮT ĐẦU
Battery
BẮT ĐẦU

Как активировать функции разработчика?

Если вы хотите разрабатывать приложения для своего телефона, вы можете активировать функции разработчика в меню Настройки.
  1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите О телефоне > Версия ПО.
  2. Нажмите Дополнительно.
  3. Нажмите Номер сборки 7 раз или более, пока не увидите сообщение "‍Теперь вы — разработчик!"‍.

После возврата на экран "Настройки" вы увидите раздел Для разработчиков.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN