BẮT ĐẦU
Storage card
BẮT ĐẦU

Как сохранять файлы на карте microSD вместо памяти телефона?

Некоторые приложения можно настроить так, чтобы файлы сохранялись на карте microSD.
  1. Перейдите в меню "‍Настройки"‍ и нажмите Память.
  2. Нажмите Настройки хранилища.
  3. Чтобы задать для всех приложений в списке сохранение данных на карте microSD, нажмите Обновить все > SD-карта. Или просто нажмите на одном из приложений, а затем нажмите SD-карта.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN