CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
About connection widgets
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

About connection widgets

Add the Mobile Network and Wi-Fi widgets or the Data dashboard widget to the Home screen to make it faster for you to turn on or off these connections. Tap the widget or icon on the dashboard to turn on or off the connection.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN