CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Downloading the latest HTC Sync upgrade
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Downloading the latest HTC Sync upgrade

Visit the HTC support website (www.htc.com/support/) from time to time to check for the most recent HTC Sync upgrade so you can download and install it on your computer.

After installing the latest upgrade, set up HTC Sync again to recognize and sync with your phone.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN