CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Synchronizing another phone with your computer
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Synchronizing another phone with your computer

You can switch from one phone to another, if you have more than one device to sync.
  1. Connect another phone to your computer, then set up HTC Sync to recognize this phone.
  2. Click the phone you want to set up or begin synchronization. The Device panel then opens, where you can separately customize your sync settings for this phone.
To switch to another phone to sync, click Devices, and then click the phone's name or image.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN