CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Setting up HTC Sync to recognize your phone
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Setting up HTC Sync to recognize your phone

  1. Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
  2. When your phone prompts you to choose a type of USB connection, tap HTC Sync, and then tap Done. Wait for HTC Sync to recognize your phone.
  3. On the Device setup screen, enter a name for your phone.
  4. Click Save. The Device panel then opens.
Tip: To change the name of your phone later, click Overview > Device setup.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN