ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About the Calendar widget
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

About the Calendar widget

You can add a Calendar widget to your Home screen. The widgets offer different calendar views.

Tapping a day or event on the widget brings you to the Calendar app.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN