GIAO TIẾP
Reading and replying to an email message
GIAO TIẾP

Reading and replying to an email message

 1. From the Home screen, tap > Mail.
 2. Switch to the email account you want to use.
 3. On the email account inbox, tap the email you want to read.
 4. Do any of the following:
  Reply to the message Tap Reply or Reply all.
  Forward the message Press , and then tap More > Forward.
  Delete the message Press , and then tap Delete.
  Mark the message as unread Press , and then tap Mark unread.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN