GIAO TIẾP
Importing a contact from an Exchange ActiveSync account
GIAO TIẾP

Importing a contact from an Exchange ActiveSync account

You can search for a work contact from your Exchange ActiveSync account, and then copy it on your phone.

You need to have your Exchange ActiveSync account set up on your phone first.
  1. From the Home screen, tap > People.
  2. Press , and then enter the name.
  3. Tap . Under Company contacts, matching names are listed.
  4. Tap the name of the contact you want copied on your phone, and then tap Save to People.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN